1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wieliczce

Fundacja Rodzina Plus od lutego 2021 r. do czerwca 2022 r. realizuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce zadanie zlecone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w formie świadczenia usług specjalisty mediatora oraz terapeuty rodzinnego.