1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Warto pomagać!

W tym dziwnym dla nas wszystkich czasie jesteśmy pewni jednego - warto wspierać i pomagać. W dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Fundację Rodzinę Plus – w marcu 2020 roku 11 wychowanków, często w tym samym czasie, potrzebowało skorzystać ze sprzętu komputerowego w ramach zdalnego nauczenia. Dzięki szybkiej akcji członków Zarządu Fundacji oraz Ani Sieńko – naszej dobrej duszy z Rady Fundacji, udało się za pośrednictwem firmy Salvis Expert oraz Pana Tomasza Żurowskiego, Dyrektora Regionalnego ds. Korporacyjnych ING BANK Śląski, pozyskać sprzęt komputerowy niezbędny do nauki online dla podopiecznych Fundacji.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom za pomoc i wsparcie!