1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Szkolenia


Miło Nam poinformować, iż Program Szkoleniowy „Rodzina Plus” dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej został po raz kolejny zatwierdzony przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 2 kwietnia 2020 rok – Decyzja nr 3/2020/RZ na
okres 5 lat.
Program Szkoleniowy „Rodzina Plus”, został opracowany przez Danutę Wiechę – autorkę,
współautorkę, trenerkę i superwizora programów szkoleniowych dla rodzin adopcyjnych
i zastępczych różnego typu. Fundacja Rodzina Plus posiada licencję do posługiwania się
Programem. Szkolenia prowadzą uprawnieni trenerzy Programu.
Program obejmuje zakres programowy szkoleń określony w § 2, 3, 4, 5 i 6 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń
dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Jednocześnie jest poszerzony o wiedzę,
doświadczenie i  umiejętności trenerów Programu prowadzących szkolenie dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej.
Od 5 lat z dużym sukcesem szkolimy kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej na terenie
całego kraju. W samym tylko roku 2019 przeprowadziliśmy ponad 10 szkoleń w województwie:
małopolskim, łódzkim, mazowieckim, dolnośląskim i śląskim dla ponad 100 kandydatów.