1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych

Program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, pn. ,,Program Szkoleniowy „Rodzina Plus’’ dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej’’jest zarejestrowany w  wykazie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzających na okres 5 lat programy szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Trenerzy Programu Szkoleniowego „Rodzina Plus” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej od kilku lat na terenie całego kraju prowadzą szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji  rodzin zastępczych. W roku 2019 przeprowadzili ponad 10 szkoleń w województwie małopolskim, łódzkim, mazowieckim, dolnośląskim i śląskim dla ponad 100 kandydatów. Przeprowadzone zostały szkolenia zarówno dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, jak i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Szkolenia są prowadzone warsztatowo w oparciu o bogate doświadczenie trenerów oraz aktualną wiedzę prawną. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Fundacji Rodzina Plus.