1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Szkolenia dla kandydatów na opiekunów do sprawowania pieczy zastępczej

W 2018 r. trenerzy autorskiego Programu Szkoleniowego „Rodzina Plus” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej’’ (decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rejestracji pod numerem 14/2015/RZ  z dnia 1 czerwca 2015) prowadzili szkolenia na terenie województwa wielkopolskiego, małopolskiego, opolskiego czy śląskiego.