1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Szkoła Młodych Mediatorów w Sierosławicach

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. mediatorzy Fundacji Rodzina Plus przeprowadzili warsztaty mediacji rówieśniczych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sierosławicach. Celem szkolenia było przygotowanie kilkunastu uczniów do pełnienia roli szkolnych mediatorów rówieśniczych tworzących Zespół Szkolnego Centrum Mediacji.