1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Szkoła Młodych Mediatorów

Od września do grudnia 2019 r. w 27 krakowskich placówkach szkolno-oświatowych odbyły się warsztaty dla ponad 280 uczniów, których celem było podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów – kandydatów na mediatorów rówieśniczych.

Zdobyte umiejętności mają pomóc dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, które występują pomiędzy uczniami. Ponadto mediatorzy Fundacji Rodzina Plus i Polskiego Centrum Mediacji przeprowadzili zajęcia z rodzicami uczniów  i nauczycielami.

Spotkania i warsztaty w projekcie „Szkoła Młodych Mediatorów” są realizowane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 „Bezpieczny Kraków”.