1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Spotkanie mikołajkowe

Już po raz kolejny dzięki wsparciu Fundacji Rodzina Plus dzieci z pieczy zastępczej oraz rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyły w spektaklu świątecznym „Noc pełna cudów” oraz otrzymały podarunki od Mikołaja w NCK.