1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Placówka Wsparcia Dziennego “Dla Rodziny”

W czasie wakacji - od 9 lipca do 17 sierpnia 2018 r. Fundacja Rodzina Plus przy współpracy z Myślnik Kreatywna Edukacja prowadziła Placówkę Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” w lokalu przy ul. Myślenickiej 133 na terenie Dzielnicy X w Krakowie, zapewniającej nieodpłatnie 20 miejsc dla dzieci. Wykopaliska archeologiczne, "historia czasu", warsztaty plastyczne, zwiedzanie stadniny, ZOO oraz lotniska, to tylko niektóre wydarzenia jakie miały miejsce w czasie wakacyjnej kolejnej edycji funkcjonowania Placówki. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.