1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

W okresie od 1 grudnia 2020 roku  do 30 listopada 2023 r. Fundacja Rodzina Plus realizuje zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie  placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w lokalach  Gminy Miejskiej Kraków”