1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Odznaczenie Prezydenta RP

Dnia 16 maja 2018 roku, podczas VI Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze”, z rekomendacji Fundacji Rodzina Plus, Prezydent RP odznaczył Małgorzatę Wiszniewską i Zbigniewa Wiszniewskiego Brązowymi Krzyżami Zasługi za wieloletnią wzorową opiekę nad dziećmi pozostającymi w pieczy zastepczej. Państwo Wiszniewscy od 2009 roku prowadzą placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, od stycznia 2018 roku pod nazwą „Placówka Rodzinna Fundacji Rodzina Plus, Małgorzata i Zbigniew Wiszniewscy”