1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem z 22 sierpnia 2016 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. KRDPP ma na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie i doskonalenie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podkreślenie rangi partnerstwa w działaniu pomiędzy administracją samorządową a sektorem organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Krakowa. Od maja 2018 r. do członków Rady dołączyła Anna Wilk - wiceprezes Fundacji Rodzina Plus.