1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Konferencja „Mediacje sposobem komunikowania się'

W Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju miała
miejsce konferencja „Mediacje sposobem komunikowania się" adresowana do pedagogów,
nauczycieli i wychowawców. Mediator i wiceprezes Fundacji na konferencji prezentowała
temat „Znaczenie mediacji – aspekty teoretyczne i praktyczne. Szkoła młodych mediatorów
jako przykład realizacji mediacji rówieśniczej”. Spotkanie było dobrą okazją do promocji
mediacji rówieśniczych.