1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Klub Rodziców z dziećmi do lat 3

W dniu 9 października 2018 r. w Klubie Rodziców z dziećmi do lat 3 w uroczystym otwarciu Klubu uczestniczył Prezydent Miasta Krakowa - w prof. Jacek Majchrowski. Klub działa przy Domu Kultury SM Kurdwanów Nowy ul. Witosa 39 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy. Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.