1% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org
 +48 604 432 306

Dzień Dziecka i wyjazd integracyjny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

W czerwcu 2018 r. opiekunowie i wychowankowie krakowskich placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Czahówki. Były wspólne zabawy i turnieje sportowe, wieczorne ognisko oraz zajęcia dla opiekunów „Warsztat umiejętności wychowawczych opartych na Szkole dla Rodziców", “Profilaktyka prozdrowotna dzieci”. Dzięki zbiórce zorganizowanej przez uczniów krakowskiej podstawówki wychowankowie otrzymali wspaniałe prezenty  na Dzień Dziecka.