FUNDACJA RODZINA PLUS W OKRESIE WAKACJI

Od 9 lipca 2018 roku do 19 sierpnia 2018 roku - prowadzi
w lokalu przy ul. Myślenickiej 133 na terenie
Dzielnicy X w Krakowie Placówkę Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny”
w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW.

ZADANIE JEST REALIZOWANE W PARTNERSTWIE Z MYŚLNIK KREATYWNA EDUKACJA.


Wróć do góry