Placówka Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny”

Fundacja Rodzina Plus w partnerstwie z Myślnik – Kreatywna Edukacja prowadzi
od 23 października do 8 grudnia 2017 roku
w lokalu przy ul. Myślenickiej 133, na terenie Dzielnicy X w Krakowie
Placówkę Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny”
w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

W ramach działalności Placówki proponujemy zajęcia i spotkania dla dzieci i ich rodziców/opiekunów:

  • zajęcia edukacyjne dla dzieci (m.in. korepetycje, kursy językowe)
  • zajęcia rozwijające dla dzieci (m.in. programowanie, szachy, nauka na instrumentach muzycznych)
  • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i dorosłych (zajęcia prozdrowotne, trening kompetencji społecznych i umiejętności wychowawczych)
  • poradnictwo i konsultacje: pedagogiczne, prawne i mediacyjne dla dorosłych oraz psychologiczne dla dzieci i dorosłych

Zapraszamy na bezpłatne dyżury specjalistów w lokalu Myślnik – Kreatywna Edukacja Kraków – Swoszowice, ul. Myślenicka 133


1. w poniedziałki w godz. 18:00 do 19:00 w dniach 6, 20, 27 listopada br.
i 4 grudnia br.
(pedagog, mediator, terapeuta rodzinny – Danuta Wiecha, kom. 604 432 306
i/lub pedagog, prawnik, mediator – Anna Wilk, kom. 726 412 109) 
2. w czwartki w godz. 19:00 do 20:00 w dniach 9, 16, 23. 30 listopada br.
i 7 grudnia br.
(psycholog, mediator – Elżbieta Baran-Cebula, kom. 505 010 408)

Wróć do góry