Fundacja Rodzina Plus w okresie wakacji

Od 10 lipca 2017 roku do 25 sierpnia 2017 roku - prowadzi w lokalu przy ul. Myślenickiej 133 na terenie Dzielnicy X w Krakowie Placówkę Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Myślnik Kreatywna Edukacja.

Wróć do góry